Close

Details of Livestock

S.No. Name of Development Block Operated center name 0-1 Years Male Cattle 1-5 Years Male Cattle 5-10 Years Male Cattle 10-15 Years Male Cattle 15-20 Years Male Cattle Total Male 0-1 Years Female Cattle 1-5 Years Female Cattle 5-10 Years Female Cattle 10-15 Years Female Cattle 15-20 Years Female Cattle Total Female Total Cattle Handed over Cattle
1 Sirwara Sirwara 0 8 11 0 0 19 0 18 40 1 0 59 78 0
2 Bhadaiyan Saurai 2 54 47 18 0 121 3 80 60 26 0 169 290 53
3 Dhanpatganj Peero Saraiya 1 14 21 2 0 38 2 12 17 0 0 31 69 21
4 Motigarpur Malikpur Bakhra 3 9 9 1 0 22 1 20 20 0 0 41 63 19
5 Jaisinghpur Peedhi 1 10 8 0 0 19 3 5 3 0 0 11 30 13
6 Akhandnagar Domapur 2 39 4 0 0 45 0 5 5 0 0 10 55 41
7 Akhandnagar Fatju Paharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
8 Dostpur Bera Marufpur 0 35 8 1 0 44 0 14 4 0 0 18 62 12
9 Baldirai Haliyapur 0 238 151 45 0 434 0 72 81 90 3 246 680 73
10 Kurwar Domanpur 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 3 5 7
11 Dubeypur Godva 3 9 2 0 0 14 1 0 2 6 0 9 23 15
12 Lambhua Parsipur 0 10 8 2 0 20 1 36 28 6 0 71 91 13
13 Lambhua Shahpurpuran 3 21 21 2 0 47 0 3 3 2 0 8 55 13
14 Kurebhar Mamrakha 2 43 25 12 0 82 2 14 24 11 0 51 133 29
15 Kadipur Tawakkalpur nagara 2 50 45 6 0 103 2 37 40 15 0 94 197 33
16 Karaundikalan Badhiyabalamau 2 87 23 0 0 112 2 26 6 0 0 34 146 34
17 P.P.Kamaicha Pakadikalan 4 3 0 4 0 11 1 2 6 0 0 9 20 33
18 P.P.Kamaicha Sheshanpur 3 11 6 2 0 22 2 9 15 5 0 31 53 12
Total Rural 17 636 388 95 0 1136 19 339 314 161 3 836 1972 436
19 Zila Panchayat(Kaji House) Gaurabarik 2 4 1 0 0 7 1 12 14 0 0 27 34 1
20 Zila Panchayat(Kaji House) Saifullaganj 0 3 0 0 0 3 0 1 2 3 0 6 9 1
21 Zila Panchayat(Kaji House) Diyera 0 10 1 0 0 11 1 1 4 3 0 9 20 0
22 Zila Panchayat(Kaji House) Lambhua 2 1 1 0 0 4 0 8 13 3 0 24 28 9
23 Zila Panchayat(Kaji House) Chanda 2 11 9 0 0 22 0 10 12 0 0 22 44 0
24 Zila Panchayat(Kaji House) Dehriyanva 2 4 0 0 0 6 1 18 15 0 0 34 40 0
25 Zila Panchayat(Kaji House) Isauli 0 0 1 0 0 1 0 9 6 1 0 16 17 0
26 Zila Panchayat(Kaji House) Muhhamadpur kaji 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0
Total Rural 8 34 13 0 0 55 3 60 66 10 0 139 194 13
27 Nagar Panchayat(E.O.) Kadipur Nagar Panchayat 7 20 23 12 8 70 2 3 3 2 0 10 80 33
28 Nagar Panchayat(E.O.) Dostpur Nagar Panchayat 0 7 0 0 0 7 0 0 1 0 0 1 8 0
29 Nagar Panchayat(E.O.) Koyripur Nagar Panchayat 0 6 0 0 0 6 0 11 6 0 0 17 23 4
30 Nagar Panchayat(E.O.) Seetakund Nagar Palika Parishad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total Urban 7 33 23 12 8 83 2 14 10 2 0 28 111 38
Grand Total Urban/Rural 27 716 435 107 8 1293 24 431 430 174 3 1062 2355 487