Close

Subdivision & Blocks

S.No. block
1 Dubeypur
2 Kurebhar
3 Kurwar
4 Bhadaiyan
5 Lambhua
6 Pratappur Kamaicha
7 Jaisinghpur
8 Motigarpur
9 Karaundi kalan
10 Kadipur
11 Dostpur
12 Akhandnagar
13 Dhanpatganj
14 Baldirai